Zarządzenie nr 279/10Wójta Gminy Choceńz dnia 18 października 2010w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Choceniu

Zarządzenie nr 279/10
Wójta Gminy Choceń
z dnia 18 października 2010


w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Choceniu


Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68),
zarządzam co następuje:
§1
Powołuję Zespół Redakcyjny Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Choceniu w niżej wymienionym składzie, nadając wymienionym pracownikom uprawnienia dostępu do modułu administracyjnego w celu dokonywania zmian w treści biuletynu:
1. Hanna Gołębiewska – Koordynator strony BIP – uprawnienia dostępu w pełnym zakresie, nadzór.
2. Marcin Kolasiński – Administrator BIP – uprawnienia dostępu w pełnym zakresie do wprowadzania i aktualizowania dokumentów,
3. Tomasz Sikorski – Redaktor BIP – uprawnienia w zakresie wprowadzania i aktualizowania dokumentów dotyczących spraw z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska.
§2
Zespołem Redakcyjnym kieruje Koordynator.
§3
Przygotowywanie i przekazywanie aktualnych informacji do publikacji na stronie BIP należy do zadań wszystkich pracowników Referatu Administracyjnego i Finansowego oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
§4
1. Do zadań Koordynatora należy publikowanie otrzymanych informacji oraz przekazanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji niezbędnych do prowadzenia strony Głównej BIP, w tym o adresie URL strony BIP oraz powiadomienie ministra o zmianach w treści tych informacji.
2. Do zadań Administratora należy - technologia, serwis i zabezpieczenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (19 października 2010, 10:13:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1759