Zarządzenie nr 276/10Wójta Gminy Choceńz dnia 1 października 2010w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej

Zarządzenie nr 276/10
Wójta Gminy Choceń
z dnia 1 października 2010


w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

zarządzam się, co następuje:

§ 1
Polecam Sekretarzowi Gminy przeprowadzenie wewnętrznej kontroli problemowej w sprawie ustalenia osób odpowiedzialnych oraz zakresu tej odpowiedzialności w związku z wezwaniem do zwrotu środków podczas realizacji projektu „Pomóż sobie, pomóż innym! Wsparcie zawodowe dla strażaków OSP Gminy Choceń.”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (19 października 2010, 10:16:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1279