Zarządzenie nr 282/2010Wójta Gminy Choceńz dnia 5 listopada 2010w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Choceń

Zarządzenie nr 282/2010
Wójta Gminy Choceń
z dnia 5 listopada 2010


w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Choceń


Na podstawie § 5 ust. 2 Uchwały Nr XLV/164/06 Rady Gminy Choceń z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1
1. Do wykonania zadań Gminy zostały powołane jednostki organizacyjne, w formie:
- zakładów budżetowych,
- jednostek budżetowych,
- instytucji kultury.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy wymienionych w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
Roman Nowakowski


Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 282/10
z dnia 5 listopada 2010 r.


WYKAZ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOCEŃ
(wg. stanu na dzień 5 listopada 2010 r.)

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE:
1. Zakład Usług Komunalnych w Choceniu, ul. Włocławska 18.

II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE
1. Urząd Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 4,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu, ul. Sikorskiego 4,
3. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu, ul. Sikorskiego 12,
4. Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach,
5. Szkoła Podstawowa w Wilkowicach,
6. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu, ul. Sikorskiego 12,
7. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Choceniu, ul. Sikorskiego 12,
8. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Choceniu, ul. Sikorskiego 12.

III. INSTYTUCJE KULTURY
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Choceniu, ul. Sikorskiego 12.metryczka


Opublikował: Hania Gołębiewska (8 listopada 2010, 07:05:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1427