Wybory 2006

Wybory 2006

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej

Uchwała Nr 3/06 Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu z dnia 18 października 2006   w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych   Na podstawie art.18 ust 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad [...]

Plan pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu

Gminna Komisja Wyborcza w Choceniu 1 informuje, że od dnia 09.10.2006 r. rozpoczyna dyżury w Urzędzie Gminy w Choceniu, ul.Sikorskiego 4, pok. Nr 3 w następujących dniach, godzinie i [...]

Skład Osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu

Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu Skład GKW 1. Monika Czaplicka Przewodniczaca 2. Renata Sokół Z-ca Przewodniczącej 3. Grzegorz [...]

metryczka