Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

KARTA USŁUGI NR:07


 
Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń
tel. 54 284 66 17, faks 54 284 67 40
gmina.chocen@chocen.pl
Nazwa usługi:
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 Nr 161, poz.1688),
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964r. (Dz. U. 1964, Nr 9, poz.59 z późn.zm.),
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Wniosek o wydanie odpisu 2. Do wglądu dowód osobisty
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Stanu Cywilnego przy Urzędzie Gminy Choceń
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie odpisu.
Termin realizacji:
 
Bezzwłocznie.
Opłaty:
1. Za odpis skrócony - 22,00 zł.
2. Za odpis zupełny - 33,00 zł.
3. Za wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku – 24 zł.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję do Wojewody Kujawsko - Pomorskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Uwagi:
 
Odpisy aktu stanu cywilnego wydaje się bezpośrednio po złożeniu podania.
Odpisy aktów wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego, oraz innych osób niż w/w, które wykażą w tym interes prawny.

Formularze: wzór karty (410kB) pdf
Wniosek o wydanie odpisu z akt USC (72kB) word
Wniosek o wydanie odpisu z akt USC (341kB) pdf
Wzór wniosku o wydanie odpisów z akt USC (348kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (30 października 2011)
Opublikował: Paweł Mielczyński (30 października 2011, 02:03:14)
Podmiot udostępniający: firma ATUT

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4921