Zameldowanie cudzoziemców

Zameldowanie cudzoziemców

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały

KARTA USŁUGI NR:13   Urząd Gminy w Choceniu ul. Sikorskiego 4 87-850 Choceń tel. 54 284 66 17, faks 54 284 67 40 gmina.chocen@chocen.pl Nazwa usługi: Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały Podstawa [...]

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy

KARTA USŁUGI NR:12   Urząd Gminy w Choceniu ul. Sikorskiego 4 87-850 Choceń tel. 54 284 66 17, faks 54 284 67 40 gmina.chocen@chocen.pl Nazwa usługi: Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy Podstawa [...]

metryczka