Zameldowanie

Zameldowanie

Zameldowanie na pobyt stały

KARTA USŁUGI NR:15   Urząd Gminy w Choceniu ul. Sikorskiego 4 87-850 Choceń tel. 54 284 66 17, faks 54 284 67 40 gmina.chocen@chocen.pl Nazwa usługi: Zameldowanie na pobyt stały Podstawa [...]

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej trzech miesięcy

KARTA USŁUGI NR:14   Urząd Gminy w Choceniu ul. Sikorskiego 4 87-850 Choceń tel. 54 284 66 17, faks 54 284 67 40 gmina.chocen@chocen.pl Nazwa usługi: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej trzech [...]

metryczka