Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 17.02.2021r.

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. [...]

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach .

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U.       z 2020r., poz. 256 ze zm. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r . [...]

OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 19.01.2021 r.

Choceń, dnia 19.01.2021r.   Wójt Gminy ChoceńB.6733.6.2020OBWIESZCZENIE       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2020, poz. 256) w [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 23.12.2020r.

Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy    z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 29 października 2020r.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały nr XVII/113/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 03.07.2020r.

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 30.06.2020r.

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. [...]

Obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 23 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U.       z 2020r., poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r .    o planowaniu [...]

Obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2020 r.

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 17 czerwca 2020 r.

B.6733.4.2020               Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U.       z 2020r., poz. 256) w związku [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 04 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2020, poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia        27 marca 2003r o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 28 maja 2020 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2020, poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia        27 marca 2003r o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 18 maja 2020 r.

Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie z dnia 14 maja 2020 r.

B.6733.3.2020   OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 14 maja 2020 r.

B.6733.3.2020   OBWIESZCZENIE               Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U.       z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 08.05.2020 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 08.05.2020r   Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ) w związku z art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 05.05.2020 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2020, poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia        27 marca 2003r o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 20.04.2020 r.

WÓJT GMINY CHOCEŃ                Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 14.04.2020 r.

OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 14.04.2020 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U.       z 2020r., poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r .    o planowaniu    i [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27 marca 2020 r.

B.6733.1.2020     w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego            Na podstawie art. 49 ustawy [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 26.03.2020 r.

OBWIESZCZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Choceń w miejscowościach: Niemojewo, Bodzanowo.   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 26 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, [...]

Obwieszczenie z dnia 26 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, Gmina Choceń.   Na podstawie art. 17 pkt 1 [...]

Obwieszczenie Wójt5a Gminy z dnia 23.03.2020 r.

B.6733.2.2020   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2020, poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 11 marca 2020 r.

B.6733.1.2020   OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 11 marca 2020 r.

B.6733.1.2020   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U.       z 2020r., poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r .    o [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 02.03.2020r

Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn zm. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19.02.2020 r.

B.6733.1.2020   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2018, poz. 2096 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 06.02.2020r

 Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn zm. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 21.01.2020 r.

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks [...]

Obwieszczenie z dnia 09 stycznia 2020 r.

B.6733.3.2019   OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 09 stycznia 2020 r.

B.6733.3.2019   OBWIESZCZENIE               Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U.       z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2019 r.

B.6733.3.2019   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2018, poz. 2096 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 04.12.2019 r.

B.6733.3.2019Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn zm. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 04 grudnia 2019 r.

B.6733.2.2019   w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks [...]

Informacja Wójta Gminy Choceń z dnia 22 listopada 2019 r.

INFORMACJA   o zaopiniowaniu prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego    [...]

Obwieszczenie z dnia 21 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 21 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U.       z 2018r., poz. 2096 z późn. zm. )) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r .    o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 17 października 2019 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2018, poz. 2096 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 10.10.2019 r.

WÓJT GMINY CHOCEŃ B.6733.2.2019               Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 30 września 2019 r.

30 września 2019 r. WÓJT GMINY CHOCEŃ   OGŁOSZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Choceń, gmina [...]

Informacja

ZAWIADOMIENIE   Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Choceń w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 3 ust. 1;art. 21 ust.1,art.30,art. 39 ust.1, art.40 w związku z art. 46 pkt1 art.50, art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 04 czerwca 2019 r.

B.6733.1.2019     w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 23.05.2019

B.6733.1.2019   OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 23 maja 2019 r.

B.6733.1.2019   OBWIESZCZENIE               Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U.       z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 29 kwietnia 2019 r.

29 kwietnia 2019 r. WÓJT GMINY     CHOCEŃ     OBWIESZCZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 24.04.2019 r.

B.6733.1.2019     OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2018, poz. 2096 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 15 kwietnia 2019 r.

15 kwietnia 2019 r. WÓJT GMINY CHOCEŃ   OBWIESZCZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Piastowskiej w obrębie Choceń, [...]

Informacja Wójta Gminy Choceń z dnia 15 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA   o zaopiniowaniu prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego               [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 10.04.2019 r.

WÓJT GMINY CHOCEŃ   B.6733.1.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 10.04.2019r                Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 [...]

Informacja Wójta Gminy Choceń z dnia 20.03.2019 r.

INFORMACJA   o zaopiniowaniu prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ulicami: Sikorskiego, Jagiełły, Polną i Kazimierza Wielkiego w [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 13.03.2019 r.

OBWIESZCZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ulicami: Sikorskiego, Jagiełły, Polną i Kazimierza Wielkiego w miejscowości Choceń, [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 13 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Choceń, gmina Choceń.   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Informacja Wójta Gminy Choceń z dnia 14 marca 2019 r.

Choceń, dnia 14.03.2019r.       INFORMACJA   o zaopiniowaniu prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 177/3 położonej [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 21.02.2019 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Choceń w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 3 ust. 1;art. 21 ust.1,art.30,art. 39 ust.1, art.40 w związku z art. 46 pkt1 art.50, art. 54 ust.3 ustawy z dnia [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Choceń z dnia 21.02.2019 r. w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 3 ust. 1;art. 21 ust.1,art.30,art. 39 ust.1, art.40 w związku z art. 46 pkt1 art.50, art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Zawiadomienie Wójta Gminy Choceń z dnia 21.02.2019 r.

B.6722.4.2018     ZAWIADOMIENIE               Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. d ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 14.02.2019 r.

B.6733.8.2018       OBWIESZCZENIE   WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ   z dnia 14.02.2019r.       w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 06.02.2019 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Choceń w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 3 ust. 1;art. 21 ust.1,art.30,art. 39 ust.1, art.40 w związku z art. 46 pkt1 art.50, art. 54 ust.3 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 06.02.2019 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Choceń w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 3 ust. 1;art. 21 ust.1,art.30,art. 39 ust.1, art.40 w związku z art. 46 pkt1 art.50, art. 54 ust.3 ustawy z dnia [...]

Informacja Wójta Gminy Choceń z dnia 06.02.2019 r.

INFORMACJA   o zaopiniowaniu prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń w obrębie geodezyjnym Choceń, gmina Choceń Wójt Gminy [...]

Obwieszczenie z dnia 31.01.2019 r. - B.6733.8.2018

OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 31.01.2019 r. - B.6733.8.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U.       z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. )) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r .    o planowaniu i [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Choceń z dnia 21 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 177/3 położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 14.01.2019 r.

B.6733.8.2018   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2017, poz. 1257 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.12.2018 r. - B.6733.8.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 27.12.2018r                Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z 10.12.2018r.

B.6733.6.2018      w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego            Na podstawie art. 49 [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 10.12.2018r.

B.6733.5.2018       w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego            Na podstawie art. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 5 grudnia 2018

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń w obrębie geodezyjnym Choceń   Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 29 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Piastowskiej w obrębie Choceń, gmina Choceń.   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie z dnia 28.11.2018 r. - B.6733.5.2018

OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 28.11.2018 - B.6733.5.2018

OBWIESZCZENIE               Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U.       z 2017r., poz. 1257 z późn. [...]

Obwieszczenie z dnia 28.11.2018 r.

Choceń, dnia 28.11.2018r.       B.6733.6.2018   OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego     Na podstawie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 28.11.2018 r.

Choceń, dnia 28.11.2018r.   B.6733.6.2018   OBWIESZCZENIE               Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 31.10.2018 r. - B.6733.6.2018

OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2017, poz. 1257 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 31.10.2018 r. - B.6733.5.2018

Choceń, dnia 31.10.2018r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2017, poz. 1257 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 24.10.2018 r. B.6733.6.2018

B.6733.6.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 24.10.2018r                Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 24.10.2018 r. B.6733.5.2018

B.6733.5.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 24.10.2018r                Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- [...]

Zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008r.                       o udostępnieniu informacji o [...]

Zawiadomienie Wójta Gminy Choceń z dnia 10 sierpnia 2018 r.

              Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. d ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. [...]

Zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 09.08.2018 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008r.                       o udostępnieniu informacji o [...]

Zawiadomienie Wójta Gminy Choceń z dnia 09 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008r.                       o udostępnieniu informacji o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 26.07.20018 r.

Choceń, dnia 26.07.2018r.   B.6733.4.2018   OBWIESZCZENIE               Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity [...]

Obwieszczenie z dnia 26.07.2018 r.

Choceń, dnia 26.07.2018r.       B.6733.4.2018   OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego     Na podstawie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 04 lipca 2018 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2017, poz. 1257 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15 czerwca 2018

WÓJT GMINY CHOCEŃ           B.6733.4.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 15.06.2018r                Na podstawie [...]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ulicami: Sikorskiego, Jagiełły, Polną i Kazimierza Wielkiego w miejscowości Choceń, gmina Choceń.

14 czerwca 2018 r. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Choceń uchwały nr [...]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 177/3 położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń

14 czerwca 2018 r.     Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Choceń [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 28.05.2018r.

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 10.05.2018 - B.6733.3.2018

OBWIESZCZENIE               Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U.       z 2017r., poz. 1257 z późn. [...]

Obwieszczenie z dnia 10.05.2018 - B.6733.3.2018

OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 30.04.2018 - B.6733.3.2018

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2017, poz. 1257 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 23.04.2018 - B.6733.1.2018

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 23.04.2018 r. - B.6733.2.2018

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 23.04.2018 r. - B.6733.3.2018

Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257  ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie z dnia 11.04.2018 r. - B.6733.2.2018

OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. [...]

Obwieszczenie z dnia 11.04.2018 r. - B.6733.1.2018

OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 11.04.2018 r. - B.6733.2.2018

OBWIESZCZENIE               Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U.       z 2017r., poz. 1257 z późn. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 11.04.2018 r - B.6733.1.2018

OBWIESZCZENIE               Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U.       z 2017r., poz. 1257 z późn. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 16 marca 2018 r.

B.6733.2.2018   OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2017, poz. 1257 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 16.03.2018 r.

 B.6733.1.2018     OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  t.j. Dz.U. 2017, poz. 1257 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 08.03.2018 r. II

WÓJT GMINY CHOCEŃ           B.6733.2.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 08.03.2018r                Na podstawie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 08.03.2018 r.

WÓJT GMINY CHOCEŃ   B.6733.1.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 08.03.2018r                Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 19.01.2018 r.

WÓJT GMINY     CHOCEŃ     OBWIESZCZENIE   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych przy ulicy Zakrzewskiej w [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 19 stycznia 2018 r

WÓJT GMINY     CHOCEŃ    OBWIESZCZENIE   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń w obrębie geodezyjnym Choceń [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2017

B.6733.12.2017       OBWIESZCZENIE   WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ   z dnia 28.12.2017r.       w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 19 grudnia 2017 r.

B.6733.12.2017   OBWIESZCZENIE               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r . o planowaniu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 19.12.2017 r.

B.6733.11.2017       OBWIESZCZENIE   WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ   z dnia 19.12.2017r.       w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w całości [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 21.11.2017 r.

B.6733.10.2017       OBWIESZCZENIE   WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ   z dnia 21.11.2017r.       w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 20.11.2017

Choceń, dnia 20.11.2017r. B.6733.12.2017   OBWIESZCZENIE  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ) oraz art. 49 ustawy [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 16.11.2017 r.

B.6733.9.2017       OBWIESZCZENIE   WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ   z dnia 16.11.2017r.       w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 16 listopada 2017 r.

B.6733.4.2016       OBWIESZCZENIE   WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ   z dnia 16.11.2017r.       w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 10.11.2017 r.

WÓJT GMINY CHOCEŃ           B.6733.12.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 10.11.2017r                Na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 09 listopada 2017

Choceń, dnia 09.11.2017r.   B.6733.10.2017   OBWIESZCZENIE               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r . o planowaniu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 06 listopada 2017 r.

Choceń, dnia 06.11.2017r.   B.6733.9.2017   OBWIESZCZENIE               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r . o planowaniu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 31.10.2017 r.

WÓJT GMINY CHOCEŃ           B.6733.4.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 31.10.2017r                Na podstawie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 26.10.2017 r.

WÓJT GMINY CHOCEŃ           B.6733.11.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 26.10.2017r                Na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 20.10.2017 r. (10)

B.6733.10.2017       OBWIESZCZENIE WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ   z dnia 20.10.2017r.           Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 20.10.2017 r.

B.6733.9.2017       OBWIESZCZENIE WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ   z dnia 20.10.2017r.  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 06.10.2017 r.

B.6733.8.2017       OBWIESZCZENIE   WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ   z dnia 06.10.2017r.       w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 04.10.2017 r.

B.6733.5.2017       OBWIESZCZENIE   WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ   z dnia 04.10.2017r.       w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 03.10.2017

B.6733.7.2017       OBWIESZCZENIE   WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ   z dnia 03.10.2017r.       w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 27 września 2017 r.

WÓJT GMINY CHOCEŃ     B.6733.10.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 27.09.2017r                Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 26 września 2017 r.

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 20 września 2017 r.

WÓJT GMINY CHOCEŃ           B.6733.9.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 20.09.2017r                Na podstawie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 19 września 2017 r.

Choceń, dnia 19.09.2017r.   B.6733.5.2017   OBWIESZCZENIE                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r . o planowaniu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 07 września 2017 r.

Choceń, dnia 07.09.2017r.   Wójt Gminy Choceń     B.6733.8.2017     OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Choceń, dnia 29.08.2017r.   B.6733.5.20017 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 08.08.2017 r. II

WÓJT GMINY CHOCEŃ           B.6733.7.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 08.08.2017r                Na podstawie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 08.08.2017

WÓJT GMINY CHOCEŃ           B.6733.8.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 08.08.2017r                Na podstawie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 01 sierpnia 2017 r.

B.6733.4.2017       OBWIESZCZENIE   WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ   z dnia 01.08.2017r.       w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 26 lipca 2017 r.

      B.6733.5.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 26.07.2017r                Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 17 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r . o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  Dz.U. 2016, [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 23.05.2017 r.

 B.6733.4.2017               Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) w [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 18.04.2017 r.

B.6733.3.2017       OBWIESZCZENIE   WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ   z dnia 18.04.2017r.       w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 10.04.2017 r.

WÓJT GMINY CHOCEŃ           B.6733.3.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 10.04.2017r                Na podstawie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 06.04.2017 r.

B.6733.1.2017       OBWIESZCZENIE   WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ   z dnia 06.04.2017r.       w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 23.03.2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r . o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 16.03.2017

B.6733.2.2017       OBWIESZCZENIE   WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ   z dnia 16.03.2017r.       w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 14.03.2017r.

B.6733.2.2017   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 07.03.2017 r.

Choceń, dnia 07.03.2017r.   Wójt Gminy Choceń     B.6733.2.2017       OBWIESZCZENIE         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 03.03.2017 r.

Choceń, dnia 03.03.2017r.   Wójt Gminy Choceń     B.6733.1.2017       OBWIESZCZENIE         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 27.02.2017 r.

WÓJT GMINY CHOCEŃ           B.6733.2.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 27.02.2017r                Na podstawie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 07.02.2017 r.

WÓJT GMINY CHOCEŃ     B.6733.1.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 07.02.2017r                Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 06.02.2017

6 lutego 2017 r. WÓJT GMINY CHOCEŃ   OBWIESZCZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Choceń, Gmina [...]

ogłoszenie Wójta Gminy Choceń z dnia 02.02.2017

INFORMACJA   o zaopiniowaniu prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych          w miejscowości Choceń, [...]

Zawiadomienie

                                                                      [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Choceń z dnia 22.11.2016

       OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Choceń w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko    Na podstawie art. 3 ust. 1;art. 21 ust.1,art.30,art. 39 ust.1, art.40 w związku z art. 46 [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 20.10.2016r.

B.6733.8.2016       w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w całości o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie z dnia 13.10.2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r . o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym ( [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 10.10.2016r.

       B.6733.5.2016 OBWIESZCZENIE    Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym ( Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 Ustawy z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 30 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 30.09.2016

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 28.09.2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r . o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym ( [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 27.09.2016r

Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 26.09.2016

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 23 września 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r . o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym ( [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ Z DNIA 21.09.2016

B.6733.5.2016        OBWIESZCZENIE WÓJTA  GMINY  CHOCEŃz dnia 21.09.2016r.       w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z 07.09.2016

                                                                      [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ Z DNIA 13.09.2016R.

                                         &nbs [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ Z DNIA 08.09.2016R.

                                         &nbs [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ Z DNIA 07.09.2016

                                         &nbs [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 02-09-2016r

  WÓJT GMINY CHOCEŃ B.6733.6.2016                Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 02.09.2016r

WÓJT GMINY CHOCEŃ B.6733.5.2016                  Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 08.08.2016

OBWIESZCZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Choceń, Gmina Choceń   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 02.08.2016 r.

B.6733.2.2016       OBWIESZCZENIE   WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ   z dnia 02.08.2016r.       w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 27 lipca 2016 r.

WÓJT GMINY CHOCEŃ           B.6733.4.2016   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 27.07.2016r                Na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 12 lipca 2016 r.

B.6733.2.2016   OBWIESZCZENIE                   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r . o planowaniu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 27 maja 2016 r.

WÓJT GMINY CHOCEŃ           B.6733.3.2016   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 27.05.2016r                Na [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 11.05.2016 r.

B.6733.2.2016    OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 12.04.2016 r.

B.6733.2.2016   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 12.04.2016r               Na podstawie art. 49 i 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 21.03.2016r.

B.6733.1.2016       OBWIESZCZENIE   WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ   z dnia 21.03.2016r.       w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Choceń z dnia 07 marca 2016 r.

OGŁOSZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, Gmina Choceń.   Na podstawie art. 17 pkt [...]

Informacja Wójta Gminy Choceń z dnia 04.03.2016 r.

Choceń, dnia 04.03.2016r.       INFORMACJA   o zaopiniowaniu prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 02.03.2016

Choceń, dnia 02.03.2016r.         B.6733.1.2016   OBWIESZCZENIE                     Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 18 lutego 2016

Choceń ,dnia 18.02.2016r.       Wójt Gminy Choceń       B.6733.1.2016           OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ   z dnia [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 12 lutego 2016

Choceń, dnia 12.02.2016r.   Wójt Gminy Choceń     B.6733.1.2016       OBWIESZCZENIE         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 09.02.2016

      B.6733.1.2016                 Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 28.01.2016

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Choceń w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 3 ust. 1;art. 21 ust.1,art.30,art. 39 ust.1, art.40 w związku z art. 46 pkt1 art.50, art. 54 ust.3 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 05.10.2015

Choceń, dnia 05.10.2015r.     B.6733.5.2014 OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym ( Dz. U. z 2015r., poz. 199 ) oraz art. 49 Ustawy z [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 15.09.2015r.

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 20.08.2015

Na podstawie art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt 6-11  ustawy z dnia 27 marca 2003r .                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 24.07.2015

                                                                      [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 24.06.2015r

Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy     z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 15.04.2015 r.

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i [...]

OBWIESZCZENIE

                                         &nbs [...]

Informacja Wójta Gminy Choceń z dnia 20.02.2015 r.

INFORMACJA   o zaopiniowaniu prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych          w północnej części [...]

Zawiadomienie Wójta Gminy Choceń z dnia 19.02.2015 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008r.                       o udostępnieniu informacji o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 17.02.2015 r.

B.6733.2.2015       OBWIESZCZENIE         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 30.01.2015r.

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji odmawiającej ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 27.01.2015r

Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy     z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 22.01.2015 r.

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 09.01.2015

Na podstawie art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt 1-9  ustawy z dnia 27 marca 2003r .                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 02.01.2015r

Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy     z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 16.12.2014 r.

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 12.12.2014 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj. [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 02.12.2014r

Na podstawie art. 49 i 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy     z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 01.12.2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt 1-9  ustawy z dnia 27 marca 2003r .                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 21.11.2014r. - NR B.6733.5.2014

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 21.11.2014r. - NR B.6733.4.2014

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 06.11.2014 - B.6733.6.2014

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 06.11.2014 - B.6733.5.2014

Na podstawie art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt 1-9  ustawy z dnia 27 marca 2003r .                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 06.11.2014 - B.6733.4.2014

Na podstawie art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt 1-9  ustawy z dnia 27 marca 2003r .                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 29.10.2014r

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.)   zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek „ Pawła [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 14.10.2014 r.

B.6733.5.2014   OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 13.10.2014 r.

Wójt Gminy Choceń     B.6733.4.2014   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 26.09.2014r

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.)   zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek „Pawła [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 19.09.2014

Na podstawie art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt 1-9  ustawy z dnia 27 marca 2003r .                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 12.09.2014r.

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji negatywnej o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 26.08.2014

OBWIESZCZENIE         Na podstawie art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt 1-9  ustawy z dnia 27 marca 2003r .                   o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 26.08.2014 r

B.6733.3.2014       OBWIESZCZENIE         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 18.08.2014r

WÓJT GMINY CHOCEŃ B.6733.3.2014 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 ,poz. 717 z późn. zm.)   zawiadamiam o wszczęciu postępowania [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 25.07.2014 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art.51 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu      i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 22.07.2014r

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 ,poz. 717 z późn. zm.)   zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek „ T-Mobile Polska [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 14.07.2014r.

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji negatywnej o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i [...]

Obwieszczenie wójta Gminy Choceń z dnia 11.07.2014

B.6733.1.2014 OBWIESZCZENIE               Na podstawie art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt 1-9  ustawy z dnia 27 marca 2003r [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Choceń z dnia 06.06.2014

Choceń, dnia 06.06.2014r.   Wójt Gminy Choceń     B.6733.1.2014 OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art.51 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu      i [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 12.05.2014r

WÓJT GMINY CHOCEŃB.6733.1.2014Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 ,poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek [...]

Informacja Wójta Gminy Choceń z dnia 30.04.2014 r.

INFORMACJA   o zaopiniowaniu prognozy oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie gminy Choceń   Wójt Gminy Choceń informuje, [...]

Obwieszczenie z dnia 18.03.2014 r. - plan zagospodarowania przestrzennego

18.03.2014 r. WÓJT GMINY     CHOCEŃ     OBWIESZCZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części [...]

Obwieszczenie z dnia 18.03.2014 r.

18.03.2014 r. WÓJT GMINY    CHOCEŃ       OBWIESZCZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania [...]

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego

    WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ   z dnia 04.09.2012r       w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach

Choceń, dnia 27.08.2012r.         B.6733.3.2012       OBWIESZCZENIE                     [...]

Opracowanie ekofizjograficzne dla fragmentu Gminy Choceń

Choceń, dnia 13.08.2012r.     B.6722.1.2012   ZAWIADOMIENIE                       Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. d [...]

Ogłoszenie z dnia 22 czerwca 2012

  OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY CHOCEŃ z dnia 22.06.2012r               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 12.04.2012r II

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 12.04.2012r

w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i [...]

Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Choceń, dnia 20.03. 2012r. WÓJT GMINY    CHOCEŃ OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Choceń oraz [...]

Obwieszczenie - wydane postanowienia II

Choceń, dnia 16.03.2012r.  B.6733.2.2012     OBWIESZCZENIE               Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r .o [...]

Obwieszczenie - wydane postanowienia

                                         &nbs [...]

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

Choceń, dnia 20.03. 2012r. WÓJT GMINY    CHOCEŃ OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Choceń oraz [...]

Zawiadomienie - opracowanie ekofizjograficzne

Choceń, dnia 17.02.2012r.   ZAWIADOMIENIE   Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. d ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania PPUH PAWMAX

OBWIESZCZENIE URZĘDU GMINY CHOCEŃ z dnia 15.02.2012r   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

OBWIESZCZENIE URZĘDU GMINY CHOCEŃ z dnia 15.02.2012r      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 ,poz. 717 z późn. [...]

metryczka