LOKALIZACJA

Gmina Choceń położona jest w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, na obszarze powiatu ziemskiego włocławskiego.
Wewnętrzną strukturę administracyjną powiatu ziemskiego włocławskiego tworzy
13 jednostek samorządowych, wśród których znajduje się:
–        jedna gmina o statusie miejskim - Kowal,
–        pięć gmin o statusie miejsko-wiejskim, tj. Brześć Kujawski, Lubraniec, Chodecz,
Lubień Kujawski, Izbica Kujawska,
–        siedem gmin o statusie wiejskim, tj. Choceń, Baruchowo, Boniewo, Fabianki, Kowal, Lubanie, Włocławek.
W układzie przestrzennym obszar gminy graniczy:
–        od północy z gminą Włocławek,
–        od wschodu z gminą Kowal,
–        od południowego - wschodu z gminą Lubień Kujawski,
–        od południa z gminą Chodecz,
–        od zachodu z gminami Boniewo i Lubraniec.
 
Lokalizacja Gminy Choceń w powiecie włocławskim (2183kB) word

Całkowita powierzchnia gminy wynosi 9.987 ha, co stanowi 6,77% powierzchni całego powiatu włocławskiego i 0,56% powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego. Użytki rolne zajmują 7.821 ha, co stanowi 78,3 % ogólnej powierzchni gminy, a lasy, zadrzewienia i zakrzewienia to 153 ha (w tym lasy to 134 ha), co stanowi 1,5 % powierzchni gminy. Największy kompleks leśny znajduje się we wschodniej części gminy, wokół jeziora Lutoborskiego. Grunty zabudowane i zurbanizowane to 318 ha, co stanowi 3,2 % powierzchni gminy, oraz 658 ha to nieużytki i użytki zielone które stanowią 6,6% powierzchni gminy.
Użytki rolne to głownie grunty orne - 90%, oraz łąki i pastwiska, które stanowią 7,7 % użytków, sady to zaledwie 2,3 % użytków. Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo.
Jeziora na terenie Gminy Choceń zajmują  powierzchnię 358 ha. Największym z nich jest jezioro Borzymowskie zajmujące powierzchnię 209 ha. Poza tym na terenie gminy znajdują się jeziora Ługowskie, Krukowskie i Szczutkowskie, a także otoczone lasami jezioro Lutoborskie. Jeziora stanowią 3,6% powierzchni gminy.
 W skład gminy wchodzi 28 obrębów ewidencyjnych:
- 0001 Bodzanowo o pow. 24 ha
- 0002 Bodzanówek o pow. 309 ha
- 0003 Borzymie o pow. 463 ha
- 0004 Borzymowice o pow. 619 ha
- 0005 Choceń o pow. 911 ha
- 0006 Czerniewice 1 o pow. 306 ha
- 0007 Czerniewice 2 o pow. 131 ha
- 0008 Ząbin o pow. 222 ha
- 0009 Grabówka o pow. 246 ha
- 0010 Jarantowice o pow. 116 ha
- 0011 Krukowo o pow. 316 ha
- 0012 Kuźnice o pow. 408 ha
- 0013 Lutobórz o pow. 445 ha
- 0014 Nakonowo Stare o pow. 220 ha
- 0015 Janowo o pow. 267 ha
- 0016 Niemojewo o pow. 474 ha
- 0017 Nowa Wola o pow. 282 ha
- 0018 Olganowo o pow. 397 ha
- 0019 Siewiersk o pow. 321 ha
- 0020 Skibice o pow. 270 ha
- 0021 Szatki o pow. 160 ha
- 0022 Szczutkowo o pow. 439 ha
- 0023 Śmiłowice 1 o pow. 594 ha
- 0024 Śmiłowice 2 o pow. 210 ha
- 0025 Wichrowice o pow. 467 ha
- 0026 Wilkowice o pow. 442 ha
- 0027 Wilkowiczki o pow. 361 ha
- 0028 Wola Nakonowska o pow. 332 ha
W wewnętrznym podziale administracyjnym gmina dzieli się na 28 jednostek sołeckich z 37 miejscowościami (Bodzanowo, Bodzanówek, Borzymie, Borzymowice, Choceń, Czerniewice, Filipki, Gajówka, Grabówka, Janowo, Jarantowice, Krukowo, Księża Kępka, Kuźnice, Lijewo, Lutobórz, Nakonowo Stare, Niemojewo, Nowa Wola, Olganowo, Siewiersk, Skibice, Stefanowo, Szatki, Szczutkowo, Szczytno, Wichrowice, Wilkowice, Wilkowiczki, Wola Nakonowska, Zapust, Ząbin, Łopatki, Ługowiska, Śmiłowice, Śmiłowice-Pustki, Świerkowo. Siedzibą gminy jest miejscowość Choceń.

Podział Gminy Choceń na sołectwa (179kB) word

metryczka


Wytworzył: hanna gołębiewska (28 grudnia 2005)
Opublikował: Hania Gołębiewska (28 grudnia 2005, 12:59:26)

Ostatnia zmiana: Hanna Gołębiewska (31 stycznia 2020, 10:55:14)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 26549